top of page

OBCHODNÍ PODMÍNKY
A ŘÁD VONNÉHO STUDIA

1. Tyto obchodní podmínky se týkají vonného studia „Perfumed Prague” se sídlem v Praze, ul. Karolíny Světlé 285/20, které vlastní internetovou stránku perfumedprague.cz a které je dále označováno jako Studio Perfumed Prague nebo Studio.


2. Majitelem firmy je: Olga Anna Dworzycka, provozující podnikatelskou činnost zaregistrovanou v Praze, ul. Karolíny Světlé 285/20, IČ 09597204, DIČ CZ685326509. 


3. Otvírací doba studia “Perfumed Prague”: od úterý do soboty od 11.00 do 18.00 hod. Studio Perfumed Prague má zavřeno ve sváteční dny a státní svátky. Otvírací dobu lze měnit v závislosti na potřebách zákazníků. Je poskytována možnost objednávky vonného workshopu v jiných hodinách než výše uvedené, ale pouze po předchozí domluvě.


4. Ve studiu Perfumed Prague má zákazník během vonných workshopů možnost poznat umění a logiku světa vůní, vytvořit svou vlastní, neopakovatelnou vůni podle vlastního přání. 


5. Prosíme o dochvilnost na domluvené vonné workshopy. O případném zpoždění nebo nepřítomnosti nás prosím informujte s jednodenním předstihem. Nezrušení termínu workshopu předem se rovná využití voucheru. V případě zpožděného příchodu nezaručujeme provedení služby v plném domluveném rozsahu.

 

6. Studio si vyhrazuje právo odvolat vonný workshop a zároveň změnit termín rezervace nebo domluvit si nový termín v pozdějším čase, o čemž budou zákazníci předem informováni. V případě náhlých a na zaměstnanci studia nezávislých situacích je možnost odvolat nebo změnit termín v co nejkratší době po vzniklé situaci. V ostatních případech budou zákazníci informováni o změně termínu workshopu nejméně
s 24 hodinnovým předstihem před určeným termínem. 

 

7. Objednávka služby ve studiu “Perfumed Prague” je totožná s prohlášením zákazníka, že nemá žádné zdravotní kontraindikace a může využívat služby nabízené ve studiu a že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a souhlasí s nimi. Pokud má zákazník nějakou alergii na vonné složky, musí o tom informovat před registrací nebo poradit se s lékařem před účastí na workshopech.

 

8. Poskytnutí osobních údajů klienta studiu “Perfumed Prague” je totožné se souhlasem na zpracování osobních údajů firmou Olgy Anny Dworzycke shodně se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Studio Perfumed Prague nebude předávat tyto údaje jiným institucím, firmám ani
osobám.

 

9. Ceny za služby studia Perfumed Prague jsou uvedeny na internetové stránce www.perfumedprague.cz.

 

10. Ceny uvedené na stránce obchodu jsou cenami brutto (zahrnují všechna cla a daně, včetně DPH), jsou uvedeny v českých korunách a neobsahují náklady spojené s doručením.

11. Na každé prodané zboží je vystavován prodejní doklad ve formě paragonu nebo faktury – na žádost zákazníka.

 

12. Propagační akce a slevy nabízené zákazníkům studia Perfumed Prague se nesčítají.

 

13. Všechny složky a vytvořené vůně obsahují alkohol a jsou hořlavé. Nesmí se užívat v blízkosti ohně, otevřených plamenů nebo tepelného zdroje. Nesmí se polykat. Jsou určeny výhradně k vnějším účelům.

 

14. Receptura speciálně zvolené vůně na přání zákazníka, vzniklá ze spojení jednotlivých vonných složek, nebude certifikována odbornou laboratoří.

 

15. Veškeré výrobky a služby, které Perfumed Prague nabízí účastníkům workshopů (včetně všech vytvořených vůní) jsou určeny výhradně pro vlastní potřeby. Zákazníci nemohou prodávat ani dále odprodávat žádný z výrobků nebo služeb, které obdrželi od Perfumed Prague.

16. Obsah internetové stránky (www.perfumedprague.cz), materiály z workshopů, etikety, branding a obaly spolu s metodologií workshopů jsou materiály chráněnými autorskými právy ("Materiály PP"). Uživatel workshopů souhlasí s nevyužíváním a nezpřístupňováním žádných materiálů PP bez souhlasu Perfumed Prague.

 

17. Zákazník zodpovídá za hodnotné věci a předměty, které nechal ve studiu Perfumed Prague. Zaměstanci studia neodpovídají za hodnotné věci a předměty, která zde zákazník ponechal.

 

18. Všichni lidé nacházející se ve studiu jsou povinni dodržovat pravidla tohoto řádu.

 

19. Pesonál studia si vyhrazuje právo v opodstatněných případech odmítnout zahájení vonného

workshopu.

 

20. Studio Perfumed Prague si vyhrazuje právo ke změnám těchto obchodních podmínek a řádu.

PRAVIDLA DÁRKOVÉHO KUPONU

1. Ve studiu Perfumed Prague je možnost získat dárkový kupon – Voucher.


2. Voucher lze koupit ve studiu nebo objednat online.


3. Voucher objednaný online v případě, že není vyzvedáván osobně, je zasílán zákazníkovi na jím uvedenou adresu ihned po zaúčtování platby na účtu prodávajícího. V případě platby při vyzvednutí ve studiu je voucher vydáván ve chvíli provedení platby.


4. Objednávka je pozastavena dokud neobdržíme potvrzení platby. Objednávka nebude zaslána dokud platba nebude zaúčtována na našem účtu.


5. Uvádějte prosím číslo objednávky jako zprávu pro příjemce.
Údaje pro bankovní převod:
Banka: FIO BANKA
Číslo účtu: 2701887643/2010


6. Voucher lze vyměnit na libovolné zboží ve studiu, které odpovídá hodnotou částce uvedené na voucheru. Voucher nelze vyměnit na peněžní prostředky (hotovost).


7. Zákazník je povinen uhradit rozdíl v ceně, pokud je hodnota zboží vyšší než nominální hodnota voucheru.


8. Datum platnosti dárkového poukazu je vždy uvedeno na dárkovém poukazu. V tomto časovém rozmezí je nutno dárkový kupon využít.


9. Dárkový kupon, který nebyl využit v období platnosti a jehož datum platnosti uplynulo, je neplatný.

Po předchozí dohodě lze prošlý dárkový poukaz vyměnit za hotové výrobky.  

10.Originální dárkový poukaz je nutno ukázat ve studiu před zahájením workshopu. Chybějící kupon automaticky znamená, že služba nebude provedena.


11. Perfumed Prague nezodpovídá za dárkový kupon, který se ztratil nebo zničil.


12. Zákazník s voucherem je povinen si předem rezervovat termín online / mailem.


13. Pokud rezervaci nezrušíte 24 hodin předem osobně, telefonicky nebo e-mailem před dohodnutým datem semináře, bude dárkový poukaz považován za uplatněný.


14. V závažných případech lze prodloužit platnost voucheru, avšak jen po dřívější dohodě obou stran. Ve výjimečných situacích můžeme dárkový kupon jednorázově prodloužit o 1 měsíc. Toto prodloužení však musí být nahlášeno během platnosti dárkového kuponu.


15. Na přání zákazníka je možné doplatit k voucheru, pokud hodnota služeb, které chce zákazník využít, přesahuje hodnotu kuponu.


16. Integrální součástí dárkového kuponu – voucheru jsou tato pravidla. Během objednávky kupující prohlašuje, že se seznámil s jejich obsahem a plně s nimi souhlasí.


17. Rezervace ve studiu Perfumed Prague lze provádět mailem na adresu: perfumedprague@gmail.com


18. Rezervace učiněná mailem na e-mail: perfumedprague@gmail.com je pokaždé potvrzena zaměstnancem studia.


19. Studio Perfumed Prague si vyhrazuje právo odvolat rezervaci nebo přeložit termín, o čemž budou zákazníci předem informováni telefonicky nebo mailem na adresu e-mailu, kterou zákazník uvedl při rezervaci.

REKLAMACE
1. Prodávající má povinnost doručit zákazníkovi nezávadné zboží. Prodávající je vůči spotřebiteli odpovědný, jestliže má zboží fyzickou nebo právní vadu. Jestliže má zboží vadu, může spotřebitel podepsat prohlášení o snížení ceny nebo o zrušení kupní smlouvy a nebo požádat o výměnu vadného zboží na nezávadné, případně o odstranění závady.


2. Záruku mohou uplatnit jen spotřebitelé. Zákazník, který není spotřebitelem a prodávající jako strany neuznávají mezi sebou záruku za vady.


3. Reklamace na základě záruky je nutno uplatnit na adrese: Perfumed Prague Karolíny Světlé 285/20 Praha Staré Město. Pro urychlení reklamačního procesu je nutno reklamované zboží doručit spolu s potvrzením o koupi a reklamačním protokolem (čili uvést osobu, která reklamuje, popsat závadu zboží a žádost o způsob vyřešení reklamace).


4. Prodávající do 14 (čtrnácti) dnů odpoví spotřebiteli. O vyřešení reklamace a jejím výsledku prodávající informuje zákazníka ve zprávě zaslané na adresu uvedenou zákazníkem v reklamaci.


5. Reklamační proces se týká rovněž služeb poskytovaných prodávajícím v elektronické podobě. Reklamace na służby poskytované elektronickou cestou lze zasílat také na adresu e-mail prodávajícího: perfumedprague@gmail.com

VRÁCENÍ ZBOŽÍ
1. Spotřebitel, který uzavřel smlouvu na dálku, může od ní odstoupit bez udání důvodu, a to zasláním příslušného písemného prohlášení v termínu do 14 (čtrnácti) dnů ode dne: (a) u kupní smlouvy – od převzetí zboží spotřebitelem nebo určení třetí osoby jiné než doručovatel; (b) u ostatních smluv – ode dne uzavření smlouvy.


2. Jestliže spotřebitel zaslal prohlášení o odstoupení od smlouvy dříve než prodávající přijal jeho nabídku, nabídka přestává být závazná.


3. V případě odstoupení od smlouvy vrací prodávající spotřebiteli všechny obdržené platby, včetně nákladů spojených s doručením věci (s výjimkou nákladů vyplývajících z jiného vybraného způsobu doručení než je nejlevnější způsob doručení nabízený v obchodě), a to neodkladně a v žádném případě ne později než do 14 (čtrnácti) dnů ode dne, v němž byl prodávající informován o rozhodnutí spotřebitele odstoupit od smlouvy.


4. Spotřebitel je povinen vrátit zboží prodávajícímu neodkladně, avšak ne později než do 14 (čtrnácti) dnů ode dne, v němž odstoupil od smlouvy. K dodržení termínu stačí zaslat zboží před vypršením termínu.

 

5. Spotřebitel je zodpovědný za snížení hodnoty zboží v důsledku jeho užívání překračující rozsah nutný
k ověření vlastností, typu a funkčnosti zboží.

 

6. Právo odstoupit od smlouvy nemá spotřebitel, jehož smlouva se týká některého z případů smluv uvedených v 634/1992 Sb. Zákona o ochraně spotřebitele, a zvláště pak:
• smluv na provedení služby, jestliže prodávající poskytnul službu v plné šíři s výrazným souhlasem spotřebitele, který byl informován před zahájením plnění, že po poskytnutí plnění ztratí právo odstoupit od smlouvy.
• smluv, u nichž předmětem plnění je věc doručená v zapečetěném obalu, již po otevření obalu nelze vrátit vzhledem k ochraně zdraví nebo z hygienických důvodů, jestliže obal byl po doručení otevřen.

 

7. Přímé náklady na zaslání zboží zpět prodávajícímu v situaci odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku nese spotřebitel.

bottom of page