top of page

Doprava a platba

OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY A ŘÁD VONNÉHO STUDIA PERFUMED PRAGUE

1. Tyto obchodní podmínky se týkají vonného studia „Perfumed Prague” se sídlem v Praze, ul. Karolíny Světlé 285/20, které vlastní internetovou stránku perfumedprague.cz a které je dále označováno jako studio Perfumed Prague nebo studio.

2. Majitelem firmy je: Olga Dworzycka, provozující podnikatelskou činnost zaregistrovanou v Praze,
ul. Karolíny Světlé 285/20, IČ 09597204, DIČ CZ685326509.

3. Otevírací doba studia Perfumed Prague: od úterý do soboty, a to od 11:00 do 20:00 hod. Studio Perfumed Prague má zavřeno ve sváteční dny a státní svátky. Otevírací dobu lze měnit v závislosti na potřebách zákazníků. Na workshopy tvorby vlastní vůně je možné se objednat i v jiných hodinách než výše uvedených, ale pouze po předchozí domluvě.

4. Ve studiu Perfumed Prague má zákazník během vonných workshopů možnost poznat umění a logiku světa vůní, vytvořit svou vlastní, neopakovatelnou vůni podle vlastního přání.

5. Prosíme o dochvilnost na domluvené vonné workshopy. O případném zpoždění nebo nepřítomnosti nás, prosím, informujte s jednodenním předstihem. V případě zpožděného příchodu nezaručujeme provedení služby v domluveném rozsahu.

6. Studio si vyhrazuje právo odvolat vonný workshop a zároveň změnit termín rezervace nebo domluvit si nový termín v pozdějším čase, o čemž budou zákazníci předem informováni. V případě náhlých a na zaměstnanci studia nezávislých situacích je možnost odvolat nebo změnit termín v co nejkratší době po vzniklé situaci. V ostatních případech budou zákazníci informováni o změně termínu workshopu nejméně s 24hodinovým předstihem před určeným termínem.

7. Objednávka služby ve studiu Perfumed Prague je totožná s prohlášením zákazníka, že nemá žádné zdravotní kontraindikace a může využívat služby nabízené ve studiu a že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a souhlasí s nimi. Pokud má zákazník nějakou alergii na vonné složky, musí o tom informovat před registrací nebo se poradit s lékařem před účastí na workshopech.

8. Poskytnutí osobních údajů klienta studiu Perfumed Prague je totožné se souhlasem zpracování osobních údajů firmou Boryse Andrzeje Kudely shodně se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Studio Perfumed Prague nebude předávat tyto údaje jiným institucím, firmám ani osobám.

9. Ceny za služby studia Perfumed Prague jsou uvedeny na internetové stránce www.perfumedprague.cz.

10. Ceny uvedené na stránce obchodu jsou cenami brutto (zahrnují všechna cla a daně, včetně DPH), jsou uvedeny v českých korunách a neobsahují náklady spojené s doručením.

11. Na každé prodané zboží je vystavován prodejní doklad ve formě paragonu nebo faktury – na žádost zákazníka.

12. Propagační akce a slevy nabízené zákazníkům studia Perfumed Prague se nesčítají.

13. Všechny složky a vytvořené vůně obsahují alkohol a jsou hořlavé. Nesmí se užívat v blízkosti ohně, otevřených plamenů nebo tepelného zdroje. Nesmí se polykat. Jsou určeny výhradně k vnějším účelům.

14. Receptura speciálně zvolené vůně na přání zákazníka, vzniklá ze spojení jednotlivých vonných složek, nebude certifikována odbornou laboratoří.

15. Veškeré výrobky a služby, které Perfumed Prague nabízí účastníkům workshopů (včetně všech vytvořených vůní) jsou určeny výhradně pro vlastní potřeby. Zákazníci nemohou prodávat ani dále odprodávat žádný z výrobků nebo služeb, které obdrželi od Perfumed Prague.

16. Obsah internetové stránky (www.perfumedprague.cz), materiály z workshopů, etikety, branding a obaly spolu s metodologií workshopů jsou materiály chráněnými autorskými právy ("Materiály PP"). Uživatel workshopů souhlasí s nevyužíváním a nezpřístupňováním žádných materiálů PP bez souhlasu Perfumed Prague.

17. Zákazník zodpovídá za hodnotné věci a předměty, které nechal ve studiu Perfumed Prague. Zaměstnanci studia nezodpovídají za hodnotné věci a předměty, které zde zákazník ponechal.

18. Všichni lidé nacházející se ve studiu jsou povinni dodržovat pravidla tohoto řádu.

19. Personál studia si vyhrazuje právo v opodstatněných případech odmítnout zahájení vonného workshopu.

20. Studio Perfumed Prague si vyhrazuje právo ke změnám těchto obchodních podmínek a řádu.

PRAVIDLA DÁRKOVÉHO KUPONU

1. Ve studiu Perfumed Prague je možnost získat dárkový kupon – voucher.

2. Voucher lze koupit ve studiu nebo objednat e-mailem.

3. Voucher objednaný online je zasílán zákazníkovi na jím uvedenou adresu ihned po zaúčtování platby na účtu prodávajícího - v případě, že není vyzvedáván osobně. V případě platby při vyzvednutí ve studiu je voucher vydáván ve chvíli provedení platby.

4. Objednávka je pozastavena dokud neobdržíme potvrzení platby. Objednávka nebude zaslána dokud platba nebude zaúčtována na našem účtu.

5. Uvádějte, prosím, číslo objednávky jako zprávu pro příjemce.

Údaje pro bankovní převod:

Banka: Komerční banka

Číslo účtu: 2701887643/2010/ IBAN: CZ6020100000002701887643 SWIFT: FIOBCZPPXXX

6. Voucher lze vyměnit za libovolné zboží ve studiu, které odpovídá hodnotou částce uvedené na voucheru. Voucher nelze vyměnit za peněžní prostředky (hotovost).

7. Zákazník je povinen uhradit rozdíl v ceně, pokud je hodnota zboží vyšší než nominální hodnota voucheru.

8. Voucher je platný po dobu 3 měsíců od data zakoupení. V tomto časovém rozmezí je nutno dárkový kupon využít.

9. Dárkový kupon, který nebyl využit v období platnosti a jehož datum platnosti uplynulo, je neplatný.

10. Dárkový kupon je nutno ukázat ve studiu před zahájením workshopu. Chybějící kupon automaticky znamená, že služba nebude provedena.

11. Perfumed Prague nezodpovídá za dárkový kupon, který se ztratil nebo zničil.

12. Zákazník s voucherem je povinen si předem rezervovat termín, a to telefonicky

nebo mailem.

13. V případě, že rezervace není odvolána osobně, telefonicky nebo e-mailem před

dohodnutým termínem workshopu, uznává se dárkový kupon jako využitý.

14. V závažných případech lze prodloužit platnost voucheru, avšak jen po dřívější dohodě obou stran. Ve výjimečných situacích můžeme dárkový kupon jednorázově prodloužit o 1 měsíc. Toto prodloužení však musí být nahlášeno během platnosti dárkového kuponu.

15. Na přání zákazníka je možné doplatit k voucheru, pokud hodnota služeb, které chce zákazník využít, přesahuje hodnotu kuponu.

16. Integrální součástí dárkového kuponu – voucheru jsou tato pravidla. Během objednávky kupující prohlašuje, že se seznámil s jejich obsahem a plně s nimi souhlasí.

17. Rezervace ve studiu Perfumed Prague lze provádět telefonicky na čísle +420 607 800 307 nebo e-mailem na adresu: info@perfumedprague.cz.

18. Rezervace je potvrzena po telefonické dohodě se zaměstnancem studia a domluvení termínu vhodného pro obě strany.

19. Rezervace učiněná e-mailem na adresu: info@perfumedprague.cz je pokaždé potvrzena zaměstnancem studia.

20. Studio Perfumed Prague si vyhrazuje právo odvolat rezervaci nebo přeložit termín, o čemž budou zákazníci předem informováni telefonicky nebo e-mailem na adresu e-mailu, kterou zákazník uvedl při rezervaci.

REKLAMACE

1. Prodávající má povinnost doručit zákazníkovi nezávadné zboží. Prodávající je vůči spotřebiteli odpovědný, jestliže má zboží fyzickou nebo právní vadu. Jestliže má zboží vadu, může spotřebitel podepsat prohlášení o snížení ceny nebo o zrušení kupní smlouvy a nebo požádat o výměnu vadného zboží za nezávadné, případně o odstranění závady.

2. Záruku mohou uplatnit jen spotřebitelé. Zákazník, který není spotřebitelem a

prodávající jako strany neuznávají mezi sebou záruku za vady.

3. Reklamace na základě záruky je nutno uplatnit na adrese: Perfumed Prague Karolíny Světlé 285/20 Praha Staré Město. Pro urychlení reklamačního procesu je nutno reklamované zboží doručit spolu s potvrzením o koupi a reklamačním protokolem (čili uvést osobu, která reklamuje, popsat závadu zboží a žádost o způsob vyřešení reklamace).

4. Prodávající do 14 (čtrnácti) dnů odpoví spotřebiteli. O vyřešení reklamace a

jejím výsledku prodávající informuje zákazníka ve zprávě zaslané na adresu

uvedenou zákazníkem v reklamaci.

5. Reklamační proces se týká rovněž služeb poskytovaných prodávajícím v

elektronické podobě. Reklamace na služby poskytované elektronickou cestou

lze zaslat také na e-mail prodávajícího: info@perfumedprague.cz

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

1. Spotřebitel, který uzavřel smlouvu na dálku, od ní může odstoupit bez udání důvodu, a to zasláním příslušného písemného prohlášení v termínu do 14 (čtrnácti) dnů ode dne: (a) u kupní smlouvy – od převzetí zboží spotřebitelem nebo určení třetí osoby jiné než doručovatel; (b) u ostatních smluv – ode dne uzavření smlouvy.

2. Jestliže spotřebitel zaslal prohlášení o odstoupení od smlouvy dříve než prodávající přijal jeho nabídku, nabídka přestává být závazná.

3. V případě odstoupení od smlouvy vrací prodávající spotřebiteli všechny obdržené platby, včetně nákladů spojených s doručením věci (s výjimkou nákladů vyplývajících z jiného vybraného způsobu doručení než je nejlevnější způsob doručení nabízený v obchodě), a to neodkladně a v žádném případě ne později než do 14 (čtrnácti) dnů ode dne, v němž byl prodávající informován o rozhodnutí spotřebitele odstoupit od smlouvy.

4. Spotřebitel je povinen vrátit zboží prodávajícímu neodkladně, avšak ne později než do 14 (čtrnácti) dnů ode dne, v němž odstoupil od smlouvy. K dodržení termínu stačí zaslat zboží před vypršením termínu.

5. Spotřebitel je zodpovědný za snížení hodnoty zboží v důsledku jeho užívání překračující rozsah nutný k ověření vlastností, typu a funkčnosti zboží.

6. Právo odstoupit od smlouvy nemá spotřebitel, jehož smlouva se týká některého z případů smluv uvedených v 634/1992 Sb. Zákona o ochraně spotřebitele, a zvláště pak:

• smluv na provedení služby, jestliže prodávající poskytnul službu v plné šíři s výrazným souhlasem spotřebitele, který byl informován před zahájením plnění, že po poskytnutí plnění ztratí právo odstoupit od smlouvy.

• smluv, u nichž předmětem plnění je věc doručená v zapečetěném obalu, již po otevření obalu nelze vrátit vzhledem k ochraně zdraví nebo z hygienických důvodů, jestliže obal byl po doručení otevřen.

7. Přímé náklady na zaslání zboží zpět prodávajícímu, v situaci odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku, nese spotřebitel.

bottom of page