Zavřete oči a představte si, že relaxujete daleko ode všeho shonu. Na jakém místě se nacházíte?

MOŘSKÉ

POBŘEŽÍ